• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 


 

 

 

Zwijndrecht, 18 oktober 2016

VARO Energy Inland Bunkerservice B.V. nieuwe eigenaar Fiwado


Geachte relatie, partner,

Hierbij willen wij u informeren dat VARO Energy Inland Bunkerservice B.V. (= Varo) en Total Nederland N.V. (= Total), overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van Fiwado en wij kunnen u als volgt informeren.

Op vrijdag 7 oktober 2016 heeft de Autoriteit Consument & Markt (=ACM) bekend gemaakt dat zij geen bezwaren heeft tegen de verkoop van de aandelen in Fiwado van Total aan Varo. Nu dit traject bij de ACM is afgerond, kunnen de aandelen in Fiwado worden overgedragen. Dit zal gebeuren op 1 november a.s., waarna de transactie is voltooid.

Total meent in Varo een zeer geschikte en bovenal solide overname kandidaat voor Fiwado gevonden te hebben. Varo, gevestigd in de Waalhaven in Rotterdam, is een toonaangevende maatschappij die actief is in de raffinage, opslag en distributie van olieproducten en die de markt in Noordwest-Europa bedient.

Varo heeft te kennen gegeven Fiwado in haar huidige hoedanigheid voort te zetten, waardoor de bedrijfsvoering, organisatie en werkgelegenheid ongewijzigd en onverminderd gehandhaafd blijven. Onze wederzijdse afspraken blijven derhalve van kracht en u, als gewaardeerde relatie van Fiwado, merkt verder niets van deze eigenaarswisseling.

Onze partners, die werken met Fiwado op basis van een langdurige samenwerking, gebaseerd op kwaliteit en vertrouwen, kunnen er vanuit gaan dat op dezelfde energieke en klantgerichte wijze, de werkzaamheden worden voortgezet. Dit geldt ook voor onze leveranties.

Namens Total willen wij u in alle oprechtheid hartelijk danken voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren. 

Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben over dit schrijven, dan kunt u zich wenden tot de heer Gerhard Dekker.

Met vriendelijke groet,

Fiwado B.V.                                                          Total Nederland N.V.
Gerhard Dekker                                                   Benoît Ortegat          
Directeur                                                             General Manager