• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Geachte relatie van Fiwado,

Na meer dan 40 jaar activiteiten in de inland bunkering brengen wij u op de hoogte dat Total Nederland N.V. en VARO Energy Inland Bunkerservice B.V. op maandag 5 september jl. een overeenkomst hebben gesloten over de verkoop van Fiwado B.V.

Deze overeenkomst is onderworpen aan voorafgaande melding bij de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”), de zogenaamde fusiecontrole. De ACM beslist of de transactie mag doorgaan. Eerst na die beslissing van ACM kunnen de aandelen in Fiwado B.V. door Total worden overgedragen aan VARO en is de transactie voltooid. Hierover zal separaat berichtgeving volgen. Tot dat moment zijn Fiwado B.V. en VARO nog altijd zelfstandig opererende bedrijven.

VARO Energy, gevestigd in de Waalhaven in Rotterdam, is een toonaangevende maatschappij die actief is in de raffinage, opslag en distributie van olieproducten en die de markt in Noordwest-Europa bedient.

VARO Energy zal Fiwado B.V. in haar huidige hoedanigheid voortzetten, waardoor de bedrijfsvoering, organisatie en werkgelegenheid ongewijzigd en onverminderd gehandhaafd blijft.

Onze partners, die werken met Fiwado B.V. op basis van een langdurige samenwerking, gebaseerd op kwaliteit en vertrouwen, kunnen er vanuit gaan dat op dezelfde energieke en klantgerichte wijze, de werkzaamheden worden voortgezet. Dit geldt ook voor onze leveranties.

Total meent in VARO een zeer geschikte en bovenal solide overname kandidaat voor Fiwado B.V. gevonden te hebben.

Met vriendelijke groet, 

Gerhard M. DEKKER
Directeur Fiwado B.V.